600 347 339

Informacja o projekcie

Grupa nieformalna kobiet poprzez Stowarzyszenie EWA-MAJA-KRYSTYNA. Kobiety dla kobiet rozpoczyna realizację projektu pn. :"Gdy szron na głowie... dbamy o zdrowie". Projekt adresowany jest do osób 50+ z terenu Bielska - Białej i okolic zainteresowanych udziałem nie tylko w szkoleniu prowadzonym przez dietetyka i szefa kuchni, ale i wykazaniem się inwencją w przygotowaniu przepisów własnych potraw do poradnika zdrowego żywienia i wykonania ich na spotkanie integracyjne promujące poradnik. Poradniki osoby starsze przekażą swoim sąsiadom i znajomym.
 
Potencjalni beneficjenci będą w większości emerytami lub rencistami, dysponującymi dużą ilością czasu wolnego. Udział w zajęciach umożliwi im spotkanie w grupie o podobnych zainteresowaniach, pozwoli na wymianę doświadczeń, podzielenie się posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Projekt wpłynie także na podniesienie poczucia własne wartości i zaspokoi potrzebę bycia potrzebnym (prezentacja wykonanych potraw, integracja). Wydanie przepisów w postaci poradnika sprawi, że uczestnicy poczują się, niejednokrotnie po raz pierwszy, autorami publikacji zwartej.
 
 
Zapraszamy na stronę projektu:
www.projekt.kobietydlakobiet.eu

 
 
 
 

 

 Kooperanci

 

 

logo

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 


 

Projekt difinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich