600 347 339

Dziedzictwo wielokulturowego miasta na przykładzie Bielska i Białej wobec współczesnego kryzysu polityki „multi-kulti”. Autor: mgr Anna Bojanowicz-Pollak

Forma i przeznaczenie: tematyczne wędrówki po dawnym mieście- warsztaty dla bielszczan   połączone ze zwiedzaniem ciekawych miejsc i obiektów.
Ilość godzin zajęć: 20  Częstotliwość spotkań: co dwa tygodnie .

Cele:

 • odwołanie do wielo-kulturowej przeszłości Bielska i Białej pomocą w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata;
 • zlokalizowanie problemów trudnej koegzystencji trzech nacji i wyznań na obszarze miasta i obrzeżach w świetle przekazów źródłowych ;
 • ukazanie kolorytu życia dawnych bielszczan i bialan poprzez analizę materiałów źródłowych i zajęcia w terenie;
 • rozważenie problemów: obcości i tożsamości w miastach pogranicza kulturowego;
 • wskazanie trudnej drogi od wojny do dialogu jako formy budowania wzajemności;
 • dyskusja o źródłach współczesnego kryzysu „multi-kulti”.


Tematyka zajęć w dwugodzinnych blokach w siedzibie Centrum Edukacja,  B-B ul 3 Maja 31

I   Historyczny kontekst bielsko-bialskiej wielokonfesyjności i wielokulturowości. 12 III g.10.30

 1. Zarzewia konfliktów  trzech nacji i wyznań w świetle doniesień prasowych z przełomu XIX/XX w.;
 2. Ile Wiednia w Bielsku?- koloryt życia dawnego miasta : sentymenty, fakty i mity;
 • Kim byli „pisarze” i „polityka”- refleksje o zaginionych zawodach;
 • Bielskie modnisie i obyczajowe skandale.
 • Niemiec pobity za polskość i zniemczony Polak-paradoksy bielskich rodzin.
 • Bielskie sacrum i profanum -ewangeliczka ratująca monstrancje –szacunek dla obcej wiary i wspólnota wartości u przedstawicieli różnych wyznań.


II   Swoi i obcy- odwieczność problemu. 19 III 2016 r. g. 11:00

 1. Tożsamość i obcość w językowym obrazie świata uwiecznionym w lokalnych  źródłach historycznych;
 2. Tworzenie auto-stereotypu.


III  Trudny proces budowania polskiej tożsamości narodowej w okresie międzywojennym-komentarz do źródeł. 9 IV 2016 r. g.10.30

 1. Walka o polskość w administracji i urzędach w Bielsku i Białej.
 2. Niemieccy fabrykanci a polscy robotnicy-wyzysk i szantaż –wizyta w Muzeum Techniki .
 3. „W jakim języku się modlisz?” - Bój o polską szkołę.


IV    Żydzi w dwumieście- przeszłość obrosła w mity. 23 IV 2016 r. g.11:00 (Zajęcia odbędą się 2.06 2016 (czwartek) godz. 15:00 w Gminie Żydowskiej, Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 7.)

 1. Sylwetki wybitnych bielszczan i bialan.
 2. O katoliczce spóźnionej na Purim...-lokalny klimat koegzystencji różnych wyznań.


V     Dziedzictwo kulturowe bielskich protestantów.  28 IV 2016 r. g.15:00

 1. Niezwykła historia Bielskiego Syjonu-wprowadzenie do tematu.
 2. Warsztaty połączone ze zwiedzaniem.


VI    Ja i dialog z „Innym”- poszukiwanie tożsamości w dawnym i współczesnym świecie.

 1. Przełamywanie stereotypów w postrzeganiu trzech nacji i wyznań w dawnym mieście.
 2. Dialog jako budowanie wzajemności.


Termin: 12 V 2016 r. g. 15:00

VII   Lekcja życia odebrana z dziejów dawnych bielszczan i bialan w czasach kryzysu  multi-kulti. 28 V 2016 r. g. 11:00

 1. Osiągnięcia wybitnych architektów nadające klimat miastu –zwiedzanie ciekawych obiektów.
 2. Różne osobowości artystyczne: Kazimiera Alberti, Selma Kurz, Hertha Strzygowski-trzy nacje, trzy wyznania, lecz wspólna inspiracja pięknem bielskiej ziemi.


VIII  Bielsko i Biała jako palimpsest kulturowy. 4 VI 2016 r. g. 11:00 (Zajęcia odbędą się 2.06 2016 (czwartek) godz. 15:00 w Gminie Żydowskiej, Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 7.)

 1. Przenikanie się kultur odzwierciedlone w lokalnej kuchni.
 2. Wzajemne wpływy widoczne w  języku i różnych sferach życia.


IX   Dziedzictwo wielokonfesyjności miast. 9 VI 2016 r. g.15:00

 1. Zwiedzanie ciekawych obiektów sakralnych.
 2. Kościół św. Stanisława najstarszym zabytkiem Bielska: bogactwo i oryginalność zrekonstruowanych fresków.


X    Lęki i uprzedzenia w świecie współczesnym. 25 VI 2016 r. g. 11:00

 1. Antysemityzm jako część złożonego światopoglądu.
 2. Dlaczego nastąpił kryzys polityki multi-kulti w  rozwiniętych krajach Europy?
 3. Świadectwa pokonywania uprzedzeń i ksenofobii w świecie współczesnym: przykłady ciekawych projektów realizowanych w Bielsku-Białej .

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projektach przesyłają swoje zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.